Leerproblemen en Mindset

Een kind met leerproblemen loopt het risico een vaste mindset te ontwikkelen waardoor het gelooft dat verbetering van de situatie onmogelijk is. Deze manier van denken heeft verregaande (negatieve) consequenties voor de ontwikkeling van het kind. Gelukkig is het mogelijk een kind een groeimindset aan te leren waardoor het ontdekt dat het meer kan dan het aanvankelijk dacht.

“Ik ben gewoon slecht in rekenen”

“Ik snap dit niet en zal het ook nooit leren”

“Ik ben gewoon dom”

Bovenstaande uitspraken zijn regelmatig te horen bij kinderen die moeite hebben met onderdelen van de leerstof. Zeker wanneer ze hierbij ook remedial teaching krijgen, kunnen dit soort ideeën ingeprent raken in het brein van het kind. Het kind gaat geloven dat het gewoon niet goed genoeg is en nooit beter zal worden. Psychologe Carol Dweck deed hier jarenlang naar en  ontdekte dat er twee manieren zijn waarop een kind (maar ook een volwassene) over zichzelf kan denken. Ze  spreekt over vaste (fixed) mindset en de groei (growth) mindset.

Mensen met een vaste mindset geloven dat hun kwaliteiten, eigenschappen en intelligentie vaststaan. Als kinderen met een vaste mindset op school ervaren dat ze moeite hebben met bepaalde leerstof, zien zij dit als een vaststaand gegeven waar ze niets aan kunnen veranderen. Een vaste mindset heeft als gevolg dat kinderen uitdagingen vermijden omdat ze liever geen fouten maken. Want die tonen naar hun idee aan dat ze slecht in iets zijn, of erger nog: dat ze dom zijn. Daarnaast geven kinderen met een vaste mindset snel op bij tegenslagen, zien ze hard werken als iets zinloos, negeren ze kritiek en voelen ze zich bedreigd door kinderen die iets beter kunnen dan zijzelf. Dit alles leidt ertoe dat deze kinderen vaak onder hun kunnen presteren.

Kinderen met een groeimindset geloven in hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden en zien steeds kansen om beter en sterker te worden. Ze omarmen uitdagingen, tonen doorzettingsvermogen bij tegenslagen, zien het leven van inspanningen als iets onmisbaars, staan open voor kritiek en raken geïnspireerd door successen van anderen. Dit alles leidt tot een passie voor leren waardoor kinderen hun potentieel optimaal benutten en steeds beter gaan presteren.

Het goede nieuws is dat een vaste mindset kan worden omgezet in een groeimindset. Dit is geen eenvoudig proces, maar door de juiste randvoorwaarden te creëren en kinderen inzicht te geven in de mindsettheorie van Dweck is het wel degelijk mogelijk.

Eerste consult is gratis

Quote

” Houding is belangrijker dan het verleden, dan onderwijs, dan geld, dan omstandigheden, dan wat mensen doen of zeggen. Het is belangrijker dan verschijning, begaafdheid of vaardigheid ”                Charles R. Swindoll

Growth mindset vs Fixed Mindset (Engels)

Tijden voor Mindset zijn op dit moment elke maandag om 14.30 uur op de locatie van NeoNiños.

Aangezien deze cursus voornamelijk een 1 op 1 proces is, kan deze tijd al ingebruik zijn.

Neem contact op voor een ander moment als u liever niet wacht.

Dank U